Harjoitusryhmät

Seurassamme harjoittelu ja pelaajat on jaettu neljään eri harjoitusryhmään. Ryhmät on jaettu ikäluokittain kolmen vuoden sykleillä. Näiden ryhmien lisäksi seurassa on myös aikuisryhmä, joka on tarkoitettu nimensä mukaan lähinnä aikuisikäisille pelaajillemma.

Uuden harrastajan tuleekin ottaa yhteyttä seuran puheenjohtajaan (ks. yhteystiedot), jotta halukkaille löytyy sopiva ryhmä.

Valmennuksesta vastaavat Suomen Sulkapalloliiton kouluttamat valmentajat. Seurassa pyritään toteuttamaan Suomen Sulkapalloliiton kehittämän Pelaajan polun mukaista harjoittelua. Lisäksi aivan nuorimpien ryhmässä toteutetaan liiton Minisulkis-hankkeen mukaista harjoittelua.

Seuraavassa lisätietoa eri harjoitusryhmistä, niiden tavoitteista ja kriteereistä, jotka niissä pelaavien pelaajien tulisi täyttää.
Harjoitusryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu kahdesti vuodessa syys- ja kevätkauden alussa nettilomakkeen kautta. Kesken kauden ryhmiä täydennetään vain poikkeustapauksissa.

Sulkapallokerho

Ikäluokat: 10-14-vuotiaat.
Kriteerit: Innostuminen sulkapallosta lajina.
Tavoitteet:

 • Ohjatun harjoittelun avulla sulkapallo tutuksi ja mukavaksi harrastukseksi
 • Perustekniikan opettaminen siten, että lupaavimmat pelaajat voidaan näin halutessaan siirtää muihin harjoitusryhmiin.

Alkeisryhmä

Ikäluokat: 9-16-vuotiaat.
Kriteerit: Innostuminen sulkapallosta lajina.
Tavoitteet:

 • Ohjatun harjoittelun avulla sulkapallo tutuksi ja mukavaksi harrastukseksi
 • Ryhmässä harjoitellaan maksimissaan yhden vuoden ajan, minkä jälkeen siirrytään seuraavaan ryhmään, jos taidot ja motivaatio riittävät.

Minisulkis-ryhmä

Ikäluokat: 6-9-vuotiaat.
Kriteerit: Innostuminen sulkapallosta lajina.
Tavoitteet:

 • Liikunnan, pelin ja leikin kautta sulkapallo tutuksi ja mukavaksi harrastukseksi
 • Perustekniikan opettaminen Suomen Sulkapalloliiton Minisulkis-hankkeen mukaisesti
 • Fyysinen harjoittelu Minisulkis-hankkeen mukaisesti
 • Pienimuotoista ja ohjattua tutustumista kilpailutoimintaan.

Harrasteryhmä

Ikäluokat: 10-15-vuotiaat.
Kriteerit: Kiinnostuneisuus ja tavoitteellisuus, sekä aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen harjoituksiin.
Tavoitteet:

 • Tavoitteellinen harjoittelu (ei siis pelkästään pelailua)
 • Perustekniikan opettaminen Pelaajan polun mukaisesti
 • Fyysinen harjoittelu Pelaajan polun mukaisesti
 • Kilpailut osana harjoittelua (esimerkiksi Cityjunnusulkis).

Kilparyhmä

Ikäluokat: 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat.
Kriteerit: kuten ryhmässä 3, mutta sitoutuminen lisäksi omatoimiseen oheisharjoitteluun.
Tavoitteet:

 • Lajin perustekniikoiden hallitseminen
 • Lajin fyysisten vaatimusten täyttäminen
 • Lajin taktiikka
 • Yksilöllinen harjoittelu
 • Tekniikan opettaminen Pelaajan polun mukaisesti
 • Fyysinen harjoittelu Pelaajan polun mukaisesti
 • Tarkoitus menestyä kilpailuissa.

Aikuisryhmä

Seuran aikuiskilpapelaajien ohella ryhmä on tarkoitettu harrastajapelaajille, jotka eivät halua valmennusta. Ryhmä koostuu kirjavasta joukosta eri ikäisiä, kokoisia ja näköisiä pelaajia. Ryhmässä harjoittelevien on kuitenkin syytä varautua siihen, että pelimuotona on useimmiten nelinpelit kenttien lukumäärän ja osallistujien lukumäärästä johtuen.
Ryhmään pääsyä on rajoitettu ja ryhmään haluavien UUSIEN JÄSENTEN on otettava yhteyttä seuran puheenjohtajaan (ks. yhteystiedot). Päätös ryhmään pääsemistä käsitellään AINA seuran hallituksessa.
HUOM! Ikäraja 18 vuotta!